Προπόνηση ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 2018

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ =ΔΟΞΑ ΧΕΡΣΟΥ

Animations PELIDIS

Technical training for football/soccer players.
Individual football training plan.
non stop_ agility _ Speed_ Reaction_Coordination_Finishing_
Technique_Balance.