Η προσαρμογή δεν είναι
ήττα. Είναι ευκαιρία για να πάμε μπροστά. Και τέλος ότι η πραγματική αλλαγή ξεκινά πρώτα από εμάς τους ίδιους.
Από υλικό μαθήματος COACHING.