Εθνικός Αξιούπολης -Αθλητικές Ακαδημίες Ατέρμων

Αγώνες ποδοσφαίρου

προτζούνιορ- τζούνιορ-προπαιδικό-παιδικό

Κυριακή 26.11.2017.

Στάδιο Αξιούπολης

Ωρα:10:00- 13:30

Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής παιδαγωγικής διαδικασίας

ΑΠΟΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.

Κάθε προπόνητική μονάδα (προπόνηση) βασίζεται στα παραπάνω χαρακτηριστικά,επιδιώκοντας την σύγκλιση του επιθυμητού με το πραγματικό, στοιχείο που συνήθως οδηγεί σε λανθασμένη προπονητική διαδικασία  όταν δεν προσσεγγίζεται σωστά ,με αποτέλεσμα χαμένος χρόνος χωρίς κέρδος, στην πιό κρίσιμη ηλικία,την αναπτυξιακή.

Εθνικός Αξιούπολης -Αθλητικές Ακαδημίες Ατέρμων

 

Αγώνες ποδοσφαίρου με την παρουσία του Σάββα Κωφίδη και του Γιώργου Πελίδη.

Προτζούνιορ- Τζούνιορ-Προπαιδικό-Παιδικό

Κυριακή 26.11.2017.

Στάδιο Αξιούπολης

Ωρα:10:00- 13:30

Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής παιδαγωγικής διαδικασίας.

Βιντεοανάλυση απόδοσης αγώνα-ατομική απόδοση.

ΑΠΟΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.

Κάθε προπόνητική μονάδα (προπόνηση) βασίζεται στα παραπάνω χαρακτηριστικά,επιδιώκοντας την σύγκλιση του επιθυμητού με το πραγματικό, στοιχείο που συνήθως οδηγεί σε λανθασμένη προπονητική διαδικασία  όταν δεν προσσεγγίζεται σωστά ,με αποτέλεσμα χαμένος χρόνος χωρίς κέρδος, στην πιό κρίσιμη ηλικία,την αναπτυξιακή.

PELIDIS TRAINING-ATERMON GROUP