Η προσαρμογή δεν είναι
ήττα. Είναι ευκαιρία για να πάμε μπροστά. Και τέλος ότι η πραγματική αλλαγή
ξεκινά πρώτα από εμάς τους ίδιους.
Από υλικό μαθήματος
“Coaching: Η Πλέον Αποτελεσματική Μέθοδος Ηγεσίας”.

Δεν υπάρχει ακόμα βίντεο