ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Εννέα βήματα για την προσωπική εξέλιξη  ενός σύγχρονου προπονητή ποδόσφαιρου.

 

 

1. Η αποτύπωση του προβλήματος

Ένας από τους μεγαλύτερους προβληματισμούς ο οποίος παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι η περίοδος της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να οδηγεί πολλούς ανθρώπους στην επιλογή επαγγελμάτων, τα οποία δεν αποτελούν μια προσωπική τους επιθυμία αλλά αντίθετα μια κερδοφόρα και εναλλακτική επιλογή εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο, ένας coach  οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις να ερευνά και να αναμένει ότι πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να απευθυνθεί σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την επαγγελματική τους ανέλιξη σε αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες και τις ικανότητες τους.

Επιπλέον, από την άλλη πλευρά, παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο, όπου στην προσπάθεια όλων να κρατήσουν την επαγγελματική τους ακεραιότητα, αυξάνεται κατά κόρον ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο επαγγελματικό προσωπικό και ο καθένας οραματίζεται μια υψηλότερη θέση, με αποτέλεσμα πολλές φορές να παρατηρείται ότι ο ένας προσπαθεί να διεκδικήσει τη θέση του άλλου. Έτσι, λοιπόν, οι δύο μεγαλύτεροι προβληματισμοί είναι η αδιαφορία και ο ανταγωνισμός από την άλλη που χαρακτηρίζουν τους περισσότερους ανθρώπους στην εποχή μας.

Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι να δημιουργούνται συχνά συγκρούσεις, διαμάχες και συμμαχίες από την άλλη ανάμεσα στους εργαζόμενους. Γι’ αυτό, ο coach  οφείλει να λάβει υπόψη του αυτές τις συνθήκες και να γνωρίζει τον τρόπο που μπορεί να τις αντιμετωπίσει, ώστε να δημιουργηθεί ένα ομαλό κλίμα συνεργασίας.

2.Αυτογνωσία

Ο ανταγωνισμός αποτελεί ένα στοιχείο της προσωπικότητας πολλών ατόμων και αυτός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποτελεί πρόβλημα, αφού μέσα από την υγιή ανταγωνισμό ο καθένας μπορεί να οδηγήσει στα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα του εαυτού του. Γι’ αυτό τον λόγο, ο καθένας θα πρέπει να κρίνει αντικειμενικά τις ικανότητες και τις δυνατότητες του, τα προσόντα του και να θέτει κάθε φορά εκ νέου στόχους που θα προσπαθεί να τους επιτύχει μέσα από την ανέλιξη του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

. Στην προσπάθεια να γίνει κανείς ηγέτης, θα πρέπει πρώτα να γίνει ηγέτης του εαυτού του και γι’ αυτό το λόγο κάθε φορά θα πρέπει να προσπαθεί να διευρύνει τις γνώσεις του  με τέτοιο τρόπο που θα συμβάλλουν στην πρακτική τους εφαρμογή.

3. Το όραμα

Για την επίτευξη των στόχων που θέτει κανείς είναι σημαντικό να υπάρχει ένα όραμα και να θέτει ο καθένας έναν μακροπρόθεσμο στόχο μέσα από τον οποίο θα μπορέσει να οδηγηθεί στη σταδιακή του εκπλήρωση. Το όραμα αναφέρεται στη δημιουργία και διοίκηση μιας ομάδας,   για την επίτευξη όμως αυτού του οράματος χρειάζεται να γίνει ένας σταδιακός σχεδιασμός των στόχων και των στρατηγικών που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να καταφέρει να βρίσκεται στην κορυφή σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

4.Στόχοι

Για την επίτευξη ενός οράματος, το οποίο αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο που θέτει κανείς, καλό είναι να υπάρχουν μικρότεροι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, οι οποίοι θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση του οράματος.

5. Στρατηγική

Η στρατηγική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους στόχους που τίθενται και γι αυτό το λόγο αναφορικά με τους στόχους  που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επιμόρφωση, επιδιώκεται να διευρυνθούν οι γνώσεις σχετικά με τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας αλλά και η χρήση του ίντερνετ. Το Διαδίκτυο πλέον έχει εισβάλλει σημαντικά στη ζωή μας και δεν είναι λίγοι αυτοί που το χρησιμοποιούν για την αγορά διάφορων προϊόντων. Επόμενο είναι λοιπόν να έχει καθιερωθεί από πολλές επιχειρήσεις ότι για να θεωρηθούν μια κερδοφόρα επιχείρηση, είναι απαραίτητο να μπορέσει να υπάρχει και ηλεκτρονική πλατφόρμα ως βάση δεδομένων  η οποία φυσικά απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στα συστήματα πληροφορικής και εξοικείωση με το Διαδίκτυο.

Άλλος  στόχος, αναφέρεται στην συνέχιση των σπουδών στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, μέσα από το οποίο αναμένεται να αποκομιστούν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο διοίκησης μιας επιχείρησης και να διαπιστωθεί ο βαθμός που οι γνώσεις μπορούν να έχουν και πρακτική εφαρμογή. Μέσα από αυτήν την διαδικασία μπορεί κανείς να κρίνει αν είναι πράγματι αυτό που επιθυμεί, καθώς θα βιώσει την εργασία σε προσωπικό επίπεδο εντοπίζοντας και κρίνοντας αντικειμενικά τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις δυσκολίες και τις ευκολίες στη διοίκηση μιας επιχείρησης.

6.Τα εμπόδια

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που μπορεί να καθυστερήσει την επίτευξη όλων των στόχων είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας και η αδυναμία για την εύρεση μιας σχετικής δουλειάς. Επιπλέον, πάντα υπάρχει ο φόβος και η ανασφάλεια πως από τη μια θέση μπορεί κανείς να ανελιχθεί και να κατακτήσει μια υψηλότερη θέση.

Είναι απαραίτητο να πιστεύει κανείς στον εαυτό του και να μην χάνει την αυτοπεποίθηση του, η οποία είναι το βασικό συστατικό για την ανέλιξη κάποιου. Ιδιαίτερα, όταν κανείς χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια και χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί εύκολα να παρεκκλίνει από τους στόχους του. Γι’ αυτό, ο σωστός προγραμματισμός και ο χρονικός καθορισμός των στόχων είναι απαραίτητος και συμβάλλει στην υπενθύμιση του μακροπρόθεσμου στόχου.

7. Ποιος;

Παρόλο που οι γνώσεις και οι ικανότητες μπορούν να αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο για την επαγγελματική πορεία του καθένα, αυτές αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό στη συνολική επιτυχία των στόχων και των προσωπικών οραμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας περιστρέφεται γύρω από τη ψυχολογία του ατόμου, τη συμπεριφορά και τις συνήθειες. Είναι σημαντικό λοιπόν ένας coach  για να γίνει άριστος να διερευνά και να αναστοχάζεται συνεχώς τόσο γύρω από τον εαυτό του και τις δυνατότητες του όσο και γύρω από το περιβάλλον του, προσπαθώντας να ερμηνεύει καταστάσεις αλλά και να μπορεί να κάνει τη δική του αυτοκριτική.

Η διαδρομή για την επίτευξη ενός στόχου δεν είναι απλή ούτε μονόδρομος και γι’ αυτό ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα εμπόδια μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε στάδιο της προσωπικής εξέλιξης του ατόμου. Ωστόσο, για να την απολαύσει κανείς είναι απαραίτητο να γνωρίζει ότι πάντα θα υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση ενός στόχου.

8. Εφαρμογή

Ο προγραμματισμός και η οργάνωση είναι δύο στοιχεία που συμβάλλουν σημαντικά στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Αρχικά λοιπόν, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο καθορισμός του χρόνου στον οποίο αναμένεται να επιτευχθεί ο κάθε στόχος.

9.Η συνέπεια

Συνακόλουθο του προγραμματισμού και της οργάνωσης είναι η συνέπεια και η προσπάθεια να εφαρμοστεί το οποιοδήποτε σχέδιο με συνέπεια και συστηματική παρακολούθηση. Γι’ αυτό είναι καλό να υπάρχουν προκαθορισμένοι χρόνοι για την κάθε δραστηριότητα που πρόκειται να διεκπεραιωθεί και από εκεί και έπειτα ο καθένας μπορεί να βρει τον τρόπο να προγραμματίσει το σχέδιο εφαρμογής ώστε να το παρακολουθεί και κάποιος άλλος.

Η ανατροφοδότηση ή  η συστηματική παρακολούθηση είναι απαραίτητα στοιχεία της ολοκληρωμένης εφαρμογής.

ΠΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

UEFA D' C’ B’ A’

ΤΕΦΑΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Προπονητής ακαδημιών

Performance football analysis

Coaching Leadership

Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Σχολική Ψυχολογία

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακός φοιτητής ''Αθλητικές Σπουδές'' ΕΑΠ